Beszámoló a 2018. május 28. zarándokútról Strasshofba

Írta: Super User on . Beküldve: Emlékőrzés

A NÜB szervezésében  2018. május 28-án 31 fő Strasshofba ment zarándokútra, megemlékezni az átmeneti tábor életéről.

1944-ben 5 szerelvény érkezett: Baja, Debrecen, Szolnok, Szeged, közel 15 ezer zsidó túlélővel, családostul.

A megemlékezésen Strasshof Polgármestere, valamint magyar követünk szólt az akkori időkről. A város sokat tett, hogy az emlékezés az ott élő utódok számára ismert maradjon. 

A NÜB Alapítványa és annak vezetője Frisch György elmondta, hogy emlékezni jöttünk és szeretné, hogy az utódok soha ne felejtsenek. Siófalvi Márta, Láng Ferenc szolnoki túlélők is méltatták az akkori helyzetüket.

Utána az emlékoszlopnál koszorúsztunk és kimentünk a városi temetőbe, ahol az ismeretlen elhurcoltak maradványai voltak eltemetve. Itt is letettük a koszorút és 1-1 szál vörös szegfüt.

Utunk végén megálltunk a mosonmagyaróvári zsidó temetőnél és megkoszorúztuk a megölt és itt eltemetettek maradványait. Nagyon megrázó és szomorú volt az élmény. 

Csillag György

Emlékeztető a 2018. március 22-i zarándokútról

Írta: Super User on . Beküldve: Emlékőrzés

2018. március 22-én a NÜB tagjainak 35 fős csoportja elindult Sátoraljaújhelyre, hogy résztvegyenek és méltóképpen megemlékezzenek, az 1944 évi antifasiszta börtönlázadás emléknapja alkalmából szervezett rendezvényen.

Megérkezésünk után, a Sátoraljaúlyhelyi Börtön és Fegyház képviselője fogadta a csoportot, majd lesétáltunk a Hősök teri emlékkert-hez, ahol azok emlékére állitottak emlékművet, akik a börtönben fogolyként, a népek szabadságáért, a fasiszta rombolás és barbárság elleni harcban,  1944. március 22-én életüket áldozták.

Az emlékkertben 62 áldozat névtábláját helyezték el, melyekre 1-1 szál szekfüt helyeztünk el. A kissé hűvös időben 9 nemzet zászlaját lobogtatta a szél, és 9 koszorú várt elhelyezésre.

A Büntetés Végrehajtási Intézet képviselői, a diplomáciai képviseletek, konzulátosok képviselői, a NÜB, a MEASZ, a helyi civil szervezetek, az egyház képviselőinek elhelyezkedése után megkezdődtek, az emlékező beszédek.

A rendezvényt levezető elnök üdvözölte az emléknapon megjelent szervezetek jelenlevő tagjait, majd átadta a szót, a NÜB elnökének, dr. Shiffer János elnök úrnak.

Az Elnök úr beszélt arról, hogy milyen fontos esemény ez a megemlékezés, elmondta, hogy milyen szerepük volt azoknak az antifasiszta fogjlyoknak, akik elszenvedték a nácizmus barbárságait és elmondta, hogy miért fontos nekünk az emlékezés és az emlékeztetés!

A  NÜB elnökének beszéde után a MEASZ, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének elnökhellyettese kapott szót, aki    szintén megemlékezett a kitörési kisérletről, az antifasiszta foglyok hősiességéről, az összefogás szükségességéről.

Ezután a Börtön képviselőnője verset szavalt, majd a helyi egyház esperese imát mondott az elhunytak emlékére.

A rendezvény a koszorúk elhelyezésével folytatódott.

A NÜB  képviseletében Dr. Shiffer  János elnök úr és Juhász Béláné elnök-hellyettes  helyezett el koszorút.

Végezetül a 9 nemzet himnuszának elhangzásával fejeződött be a megemlékezés.

A NÜB csoportja átvonult a Börtön épületéhez, ahol koszorút helyezett el, Linderberger Lajos ezredes emléktáblájánál.

Lindenberger ezredes a fegyház humanista parancsnoka volt, aki az 1944. március 22-én, a német megszállás elleni börtönfelkelés leverése után megakadályozta, hogy az antifasiszta foglyokat a nácik a fegyház udvarán agyonlőjék. 1950-ben törvényellenesség áldozata lett. Az emléktábla megkoszoruzása után csoportunkat a Börtönparancsnokság megvendégelte, majd csoportunk hazaindult Budapestre. A találkozón megbeszéltük, hogy a 75-ik évfordulón, még kiemeltebben fogunk megemlékezni.

Barátsággal       Gellért  Gábor NÜB vezetőségi tag

Sátoraljaújhely 2017. március 22.

Írta: Super User on . Beküldve: Emlékőrzés

Emlékeztünk az 1944-es börtön lázadásra, a hősi-halált halt Bajtársainkra

Emlékeztünk a Sátoraljaújhelyről  Dachauba deportált Bajtársainkra

Emlékeztünk az embermentő Lindenberger Lajos börtönparancsnokra

satoralja 1