A NÜB Felügyelő Bizottságának beszámolója 2019. április 15.

Írta: Super User on . Beküldve: Beszámolók

A NÜB Felügyelő Bizottságának beszámolója 2019. április 15.
1. ) A NÜB Felügyelő Bizottsága 2018-ban , mindössze egy hónappal az év vége előtt alakult újjá, így az adott év során részletes munkaprogramot nem tudott kidolgozni és tervezett , önálló érdemi vizsgálati tevékenységet sem láthatott el.
Az FB elnöke meghívottként részt vett az Elnökség ülésein . Az ott hozott döntéseket , azok részletes indokolásaival megismerhette és ennek alapján azokkal egyetértett.
2.) A NÜB Elnöksége az Alapszabály előírásainak megfelelően, véleményezés céljából az FB rendelkezésére bocsátotta a közhasznú szervezet 2018. évi tevékenységéről készített egyszerűsített éves beszámolót és mellékleteit.
Az FB 2019. április 8-ai ülésén megtárgyalta a beszámolót és úgy határozott, hogy néhány tétellel kapcsolatban tájékoztatást kér a NÜB elnökétől. A NÜB elnöke a kérdésekre írásban válaszolt és ennek alapján egyértelműen megállapítható volt , hogy valamennyi kifizetés törvényes volt, a végzett tevékenységgel arányban állt. . Az FB tagjai a válaszokkal egyhangúlag egyetértettek.
3.) Az FB a rendelkezésre bocsátott beszámolóról a következő megállapításokat tette:
A NÜB 2018. évben törvényesen , az egyesületi törvényben, valamint a közhasznú szervezetekre előírt más jogszabályokban előírtaknak megfelelően működött, jogszabályi kötelezettségeit maradéktalanul és határidőre teljesítette. Tevékenysége , ezen belül kiemelt programjai összhangban álltak az Alapszabályában meghatározott célokkal, méltó módon vettek részt a magyar emlékezetpolitika ápolásában. A tervezett zarándokutak aktív részvétellel megvalósultak. Folyamatos és a túlélők érdekeit szolgáló, hasznos tevékenységet folytatott a különböző igazolások kiadásával is.
Mindezek alapján az FB az Elnökség 2018.évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta és ezt javasolja a közgyűlésnek is.
Budapest, 2019. április 15.
A NÜB Felügyelő Bizottsága nevében
dr. Révész Péter
elnök