Közgyűlési jegyzőkönyv 2018.11.26.

Írta: Super User on . Beküldve: Jegyzőkönyvek

Jegyzőkönyv a 2018. november 26.-án, hétfőn, 10.00 órakor megtartott megismételt közgyűlésről.

Közgyűlés helyszíne: 1054 Budapest, Tüköry u. 3. fszt. Üvegterem

Dr. SchifferJános NÜB elnök üdvözli a közgyűlés megjelent tagjait, majd 1 perces néma csenddel emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt Saul Annamáriáról, Drucker Tiborról, dr. Svéd Ivánról, valamint Braham professzorról.

Elmondta, hogy egy héttel korábban, az eredetileg meghirdetett időpontban (2018. november 19. 10.00 óra) a közgyűlésen mindössze 18 egyesületi tag jelent meg. Az egyesületi tagság létszáma jelenleg több mint 500 fő, ezért a múlt heti közgyűlés szavazóképtelen volt.

A jelenlegi rendelkezések értelmében a mostani, un. megismételt közgyűlés a megjelent tagság létszámától függetlenül HATÁROZATKÉPES, azonban tájékoztatás céljából: a Jelenléti Ívek szerint 73 NÜB tag van jelen (10 óra 09’).

A közgyűlés meghívott vendégei:
Szabó György úr, a MAZSÖK elnöke,
Friedné dr. Kallós Éva és dr. Kovács Emília ügyvédek.

Az Elnök úr tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Budapesti Olasz Intézetben (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 8.) a MAZSIKE megalakulásának 30. évfordulója alkalmából 2018. december 05.-én tarták a hagyományos hanukai díjátadó ünnepséget, ahol egyesületi tagunk: Benedek István Gábor (BIG) író, újságíró főszerkesztő díjazott lesz.

Ezt követően Elnök úr a közgyűlés levezető elnökének dr. Frischmann Edgár urat javasolja. A javaslatot szavazásra bocsájtotta, melynek eredménye:

(Jelen van: 73 egyesületi tag)

l/a/2018. (XI.26.) sz. közgyűlési határozat:
Dr. Schiffer János elnök úr megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, valamint
a közgyűlés levezető elnökének dr. Frischmann Edgár urat megválasztotta.

Emlékeztető 2018. január 22.-i kibővített vezetőségi ülésről

Írta: Super User on . Beküldve: Jegyzőkönyvek

Helyszín: 1054. Budapest, Tüköry u. 3. fszt. tanácsterem
Jelen vannak:
Dr. Schiffer János elnök, dr. Dénes Györgyné, Gellért Gábor, Juhász Béláné, Lantos Péterné, Lebovits Éva dr., Mihályné Markusz Erzsébet, dr. Misurné dr. Gerő Zsuzsa, Pozsgay Ferenc, Pozsgay Ferencné, Sándor György, Seregi Judit, dr. Seress Marcell, Siófalvy Márta,