Közgyűlési jegyzőkönyv 2018.11.26.

Írta: Super User on . Beküldve: Jegyzőkönyvek

Jegyzőkönyv a 2018. november 26.-án, hétfőn, 10.00 órakor megtartott megismételt közgyűlésről.

Közgyűlés helyszíne: 1054 Budapest, Tüköry u. 3. fszt. Üvegterem

Dr. SchifferJános NÜB elnök üdvözli a közgyűlés megjelent tagjait, majd 1 perces néma csenddel emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt Saul Annamáriáról, Drucker Tiborról, dr. Svéd Ivánról, valamint Braham professzorról.

Elmondta, hogy egy héttel korábban, az eredetileg meghirdetett időpontban (2018. november 19. 10.00 óra) a közgyűlésen mindössze 18 egyesületi tag jelent meg. Az egyesületi tagság létszáma jelenleg több mint 500 fő, ezért a múlt heti közgyűlés szavazóképtelen volt.

A jelenlegi rendelkezések értelmében a mostani, un. megismételt közgyűlés a megjelent tagság létszámától függetlenül HATÁROZATKÉPES, azonban tájékoztatás céljából: a Jelenléti Ívek szerint 73 NÜB tag van jelen (10 óra 09’).

A közgyűlés meghívott vendégei:
Szabó György úr, a MAZSÖK elnöke,
Friedné dr. Kallós Éva és dr. Kovács Emília ügyvédek.

Az Elnök úr tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Budapesti Olasz Intézetben (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 8.) a MAZSIKE megalakulásának 30. évfordulója alkalmából 2018. december 05.-én tarták a hagyományos hanukai díjátadó ünnepséget, ahol egyesületi tagunk: Benedek István Gábor (BIG) író, újságíró főszerkesztő díjazott lesz.

Ezt követően Elnök úr a közgyűlés levezető elnökének dr. Frischmann Edgár urat javasolja. A javaslatot szavazásra bocsájtotta, melynek eredménye:

(Jelen van: 73 egyesületi tag)

l/a/2018. (XI.26.) sz. közgyűlési határozat:
Dr. Schiffer János elnök úr megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, valamint
a közgyűlés levezető elnökének dr. Frischmann Edgár urat megválasztotta.

Igen: 73 fő (100 %) Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő

10 óra 22’: Két egyesületi tag érkezik – jelen van: 75 fő.

Dr. Frischmann Edgár levezető elnök megköszöni a bizalmat és javaslatot tesz a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőire: Lebovits Imréné dr, és Pozsgay Ferenc személyében, és szavazást rendel el:

(Jelen van: 75 fő egyesületi tag)
l/b/2018. (XI.26.) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlés Lebovits Imréné dr-t, és Pozsgay Ferenc urat a közgyűlés
jegyzőkönyvvezetőinek egyhangúlag megválasztotta. Szavazati arány:

Igen: 75 fő (100 %) Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő
Dr. Frischmann Edgár levezető elnök javaslatot tesz a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőire:
Lantos Péterné és Mlinszky Pál személyében.

(Jelen van: 75 fő egyesületi tag)
l/c/2018. (XI.26.) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlés Lantos Péternét és Mlinszky Pál urat a közgyűlés a jegyzőkönyv
hitelesítőinek egyhangúlag megválasztotta. Szavazati arány:

Igen: 75 fő (100 %) Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő

Dr. Frischmann Edgár levezető elnök javaslatot tesz a Meghívóban meghirdetett közgyűlési
napirendi pontok elfogadására, egyben felhívja a figyelmet, hogy a közgyűlés csak a
meghirdetett napirendi pontokban hozhat érvényes határozatot! Levezető elnök úr szavazást
rendel el.

10 óra 36’: Három fő egyesületi tag érkezik – jelen van: 78 fő.

(Jelen van: 78 fő egyesületi tag)

l/d/2018. (XI.26.) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlés az alábbi napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
1) A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők.
2) A NÜB Egyesület elnökének beszámolója a legutóbbi közgyűlés (2018. május) óta végzett munkáról, valamint javaslat a Közgyűlés állásfoglalására. Az állásfoglalás elfogadása.
3) Az új Alapszabály tervezetének megtárgyalása, a módosítások elfogadása
4) Háromtagú szavazatszámláló bizottság megválasztása a jelenlévő tagok közül.
5) A Jelölő Bizottság (JB) elnökének beszámolója az előzetesen a tagság körében végzett munkájukról; a NÜB Egyesület Elnökére, Elnökségére, a Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira, valamint a Tanácsadó Testület tagjaira vonatkozó javaslatok megtétele, a jelöltek rövid bemutatása a közgyűlésnek – esetleges új felvétel a Jelölő Listára. Választás, illetve a szavazás módjának ismertetése. Szavazás a jelölő listáról.
6) A NÜB Egyesület új Elnökének, Elnökségének, Felügyelő Bizottságának, valamint a Tanácsadó Testület tagjainak megválasztása.
A szavazás eredményének kihirdetése.
7) Tagdíj-emelés elfogadása
Szavazati arány:

Igen: 78 fő (100 %) Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő

Dr. Frischmann levezető elnök úr ezt követően visszaadta a szót dr. Schiffer elnök úrnak és felkérte, tartsa meg rövid tájékoztató beszámolóját a legutóbbi (2018. május) közgyűlés óta eltelt időszak munkájáról.

Dr. Schiffer János Seneca idézettel kezdte mondandóját. Elmondta, hogy a közgyűlésre az egyesületi tagok felé az értesítések emailben, a Breuerpress International hírügynökségen keresztül és postai úton történtek. 140 levél ment el postán és ebből 30 jött vissza.
A NÜB Iroda munkáját Juhász Béláné, Ibi és Lantos Péterné, Klári végzik, igen lelkiismeretesen.

Az elmúlt időszakban több mint 600 munkaszolgálatos igazolást, valamint közel 400 életben léti igazolást adtak ki. A közel 1000 igazolásnál csak 2 kérelmezőnek volt problémája. Nélkülük az Iroda munkája leállna. A munkába még besegít Mlinszky Pál, Lebovitsné dr. Kálmán Éva, Pozsgay Ferenc.

A táborcsoport vezetők közül a legaktívabbak Misurné dr. Gerő Zsuzsa, Kovács Györgyné Mira, Siófalvi Józsefné Márta.

Igen fontos, hogy az országon belüli zarándokutakat, emlékhelyek meglátogatását népszerűsítsük (pl. Gönyű, Szolnok, Kőszeg, Csepel Horthy-Liget, stb.).

Még egyszer a megemlékezésekről:
Januárban részt vettünk a budapesti gettó felszabadításának megemlékezésein két helyen: a Dohány utcai templomban, amit a MAZSIHISZ, valamint a Dohány utcai domborműnél, amit az EMIH szervezett.
Február 13-án ott voltunk a Vizafogónál tartott megemlékezésen.
Márciusban elmentünk Sátoraljaújhelyre a börtönlázadás évfordulójára emlékezni.
Áprilisban részt vettünk az Élet Menete rendezvényén. Zarándokutat szerveztünk Lichtenwörthbe, de közben megálltunk Gönyűnél.
Májusban három napos úton vettünk részt Mauthausenbe, útba ejtve Wels, Gunskirchen és Gusen emlékhelyeit.
Júniusban Szolnokra látogattunk – megemlékezve az onnan elhurcolt, majd áldozatokká vált honfitársainkra.
Schiffer elnök úr tájékoztatta a tagságot, hogy pályázatot adtak be a Miniszterelnökségre is, a túlélők dokumentációjának rendezésére, a túlélők nyilvántartásának számítógépes kialakítására. Ezt a munkát elkezdték.

Dr. Schiffer úr beszámolója után a Levezető elnök felkérte Szabó György urat, a MAZSÖK elnökét, hogy röviden ismertesse a tagságot a MAZSÖK munkájáról.

Szabó elnök úr megköszönte a lehetőséget és a következőket mondta:
Az ő édesanyja is holokauszt túlélő. a MAZSÖK Jelenleg a túlélők, illetve gyermekeiknek, az un. második generációnak próbálja megkönnyíteni az életét. 1997. óta létezik a MAZSÖK, és eddig a nemzetközi kárpótlással foglalkoztak. 5 éve hoztak létre egy üdülőt Badacsony-Tomajban, ahol holokauszt túlélők is nyaralhatnak. Az üdülőnek 17 apartmanja és saját strandja van, nagyon szép fás környezetben. Rövidesen Krajcsi Sáránál lehet jelentkezni a jövő nyárra.
Elsődleges feladatok:
• 1400 zsidó temető kerítéseit kívánják rendbe hozni, illetve, bekeríteni, felújítani (meglehet, hogy ez a szám elérheti a 2000-2200-at is). Jelenleg 3 mrd Ft-ot szavazott meg a Kormány erre a célra, és évi kb. 1 mrd Ft-ot tudnak felhasználni évente. 1-1-temetőre kb. 20 millió forintot kalkuláltak; ez évi 50 temető felújítását, rendbetételét jelentheti. Először a kerítések megépítésével kezdik a munkát. Az első 50 temető felújítását 2019. március 31-ig kell befejezni. Ez a pénz kb. 150 temetőre lesz elég. Érkezik magánadomány is, főleg Amerikából.
• Foglalkozunk tömegsírok hely meghatározásával is. Tudomásunk szerint 15 tömegsír található még az országban. A legnagyobb Kőszegen van. Hadisírrá fogja nyilvánítani a HM, de ebben az Élet Menete is sokat segített. Kisvárdán található a következő (180 fős tömegsír).
• A holokauszt túlélők gyermekeinek, az un, második generációnak támogatása igen fontos feladatunk. Sok esetben nagyobb, súlyosabb problémáik vannak (valamilyen sérülés), mint a túlélőknek. Nagyon sokukon látszik a holokauszt traumája. A MAZSÖK 17 tagú kuratóriumának döntése alapján 2018 tavaszán az ismert pályázati rendszerben, kiírásban évi 100 millió forinttal támogatják a második generációt. Kuratóriumi döntés most szerdán, 28.-án lesz és ha az előterjesztést a Kuratórium elfogadja, akkor januártól a munka megkezdődhet. A rászorulók nem közvetlen pénzt kapnak, hanem elsősorban szociális támogatásban részesülnek. Definíció: támogatásra jogosult minden olyan személy, akinek felmenői a Nürnbergi Törvények alapján üldöztetve voltak, üldöztetésben részesültek. Felkérték a MAZSIHISZ-t, az Alma utcai otthont, az Olajág otthont, a NÜB-öt, a MUSZOE-t ebben a szociális munkabizottságban való részvételre a MAZSÖK munkájának támogatása céljából.
• A kormányzattal is folyik az egyezkedés az „uratlan vagyonról”. Pl.: a szerb kormány 1 millió eurót fizet évente a szerb zsidó közösségeknek 25 éven keresztül. Valószínű, a magyar kormány is ehhez hasonló megoldásra törekszik.

10 óra 52’: Egy fő egyesületi tag érkezik – jelen van: 79 fő.

• A MAZSÖK megpróbálja a zsidó változásokat is kezelni, kivonni a különböző zsidó szervezeteket a „vallásháborúból”; a MAZSÖK igyekszik megőrizni ezekben a nézeteltérésekben is a pártatlanságát és politika-mentességét.
• A Zsidó Emancipáció 100 éves évfordulója alkalmából 14 rendezvény volt. Évi 100 millió forint van a különböző projektekre – fejezte be tájékoztatóját Szabó György úr.

Ezt követően dr. Schiffer János elnök úr kért szót: megköszönte a MAZSÖK hathatós éves támogatásait mind a NÜB Egyesület működéséhez, mind pedig a különféle emlékutak pályázat útján történő lebonyolításaihoz.

Frischmann doktor levezető elnök kifogásolta, hogy a NÜB Egyesületnek nincs képviselete a MAZSÖK Kuratóriumában, majd mindkét tájékoztató beszámolóval kapcsolatos észrevételek megtételére, kérdések feltevésére adott lehetőséget a Tagságnak:
Gündert Anikó: a másod-generációs személyek szociális támogatásainak tárgyalásakor Szabó elnök úr a munkába bevont szervezetek között nem említette a Szeretet Kórházat és Újpestet. Erre nem lenne lehetőség?
Szabó György úr: azért kértük a MAZSIHISZ-t és a többi szervezeteket, hogy delegáljanak szakértőket ebbe a munka-bizottságba. A MAZSIHISZ a szociális osztály vezetőjét delegálta.
Víg György: legközelebb nem lehetne jobb körülmények között megtartani a közgyűlést, kiosztani ezeket az Adatlapokat (melyeket összeírás céljából már sokadszor kell kitölteni), mint pl. korábban volt már a Síp u. 12.-ben?
Szabó György úr: az Adatlapok kitöltése elsősorban a jó, átlátható, könnyen és gyorsan visszakereshető digitális nyilvántartás megteremtését szolgálja. Az Adatvédelmi Szabályzat (GDPR) szigorú előírásokat tartalmaz, tehát a kért adatok ennek megfelelően vannak kezelve.

Ezt követően Levezető elnök úr szavazásra bocsájtja dr. Schiffer elnök úr beszámolóját:

(Jelen van: 79 fő egyesületi tag)
2/a/2018. (XI.26.) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlés dr. Schiffer János NÜB-Egyesület elnökének beszámolóját a 2018. május
31.-iki közgyűlés előtti és utáni időszakban elvégzett munkáról egyhangúlag elfogadta.
Szavazati arány:

Igen: 79 fő (100 %) Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő

Ezt követően dr. Schiffer Elnök urat Levezető Elnök úr felkérte a Sorsok Házával kapcsolatos, már korábban a Meghívóval együtt kiküldött NÜB-Állásfoglalás tervezetének ismertetésére.

Dr. Schiffer János: Nem elemzi a történelmi helyzetet, de erőteljesen hangsúlyozza: az Állásfoglalás célja: ne lehessen megkerülni a túlélőket!
„Amikor Szakály történész elmondta, hogy csak jogkorlátozás érte a zsidókat, akkor erre többen keményen reagáltak a tagság részéről. Most ennek az Állásfoglalásnak gerincét dr. Misur Zsuzsa és férje által megírt tiltakozó levél adja, melyhez többen hozzá is írtak/szóltak. De eltelt az idő és nem került eddig nyilvánosságra. Aztán a TV-ben bejelentették, hogy a Sorsok Háza tulajdonjogát a Kormány az EMIH-nek adományozza, valamint a fenntartáshoz szükséges forrásokat is biztosítják. És ezen bejelentéskor együtt láttuk az EMIH rabbiját Schmidt Máriával.
Az előző közgyűlésen Németország elnökének beszédéből és Jevtusenko Babijjar c. verséből idéztem. Emlékeztetek Esterházy Péter írására, amely a Honlapunkon is fent van:
>>Amit bizonyosan tudunk a 21. századról, és ez egyik legfontosabb jellemzője, hogy ez az a század, amikor meg fognak halni a holokauszt túlélői. Mindenki. Ez megváltoztatja a világot, megváltoztatja a nyelvet, a beszédet - legalábbis a világnak azon pontjain, ahol beszélnek a holokausztról, ahol ez emberi téma; a magyar nyelvet, ezt a botrányos érzéketlenséget a mostani állás szerint nem fogja érinteni. Másképp beszél és másképp hallgat az, aki ott volt, ezért másképp beszél és másképp hallgat az is, aki nem volt ott... Esterházy Péter<<
Szeretném hangsúlyozni: a holokauszt kérdése elsősorban nem zsidó kérdés, a Magyar Állam kérdése.”
Majd ezt követően Márai Sándor 1945-ben írt pár sorát idézte, mely az „elmúlt 25 évről, tehát 1920-tól terjedő időszakról szól – mindezek a sorok ma is érvényesek!”

Megnyitották a vitát az Állásfoglalásról.
Szabó György MAZSÖK elnök úr – másirányú elfoglaltsága miatt – távozik.

Turán Róbert: „az a megállapítás, hogy Horthy megmentette a budapesti zsidókat, ez a legnagyobb hazugság. Az édesanyámat Budapestről a Józsefvárosi pályaudvarról deportálták. Kamenyec-Podolszkíjt is tisztázni kéne. Tovább kellene vinni a NÜB szerepét, ami fontos beleszólási jogot jelentene a mai politikai életbe. A Mi Hazánk Mozgalom antiszemita jellege ellen kell felszólalni. Toroczkai úr megkifogásolta, hogy Magyarországon tartják a Maccabi Játékokat.”
Dr. Seres Marcell: „alapkérdés a Sorsok Háza kiállítása. Az antiszemitizmusról szólva 1215-ben a negyedik laternai zsinat előírta, hogy a zsidóknak egyforma ruhát kell hordani, amelyet sárga pöttyel kellett megjelölni. Továbbá nem kaphattak olyan munkát, amit az állam fizetett. A 600 ezer magyar zsidó elpusztításában a Magyar Állam élenjárt. A holokauszt magyar ügy.”
Turán Róbert: vitatkozik ezzel. Szerinte nem magyar ügy, hanem magyar-zsidó ügy. Nem csak az antiszemiták, az anticionisták is zsidóellenesek.
Frischmann dr, levezető elnök lezárja a vitát.
Dr. Schiffer János megjegyezte, hogy a magyar társadalom nem szembesült a holokauszttal, szerinte magyar ügy. Felhívta a figyelmet Závada Pál: Egy piaci nap c. regényére.

Frischmann dr. szavazásra bocsájtja a megvitatott Állásfoglalás-t.

(Jelen van: 79 fő egyesületi tag)
2/b/2018. (XI.26.) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlés dr. Schiffer János NÜB-Egyesület elnökének az Állásfoglalás c.
előterjesztését egyhangúlag elfogadta. Szavazati arány:

Igen: 79 fő (100 %) Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő

Dr. Frischmann levezető elnök úr a közgyűlésen jelen lévő két hölgyet: Friedné dr. Kallós Éva és dr. Kovács Emília ügyvédeket bemutatja a Tagságnak, egyben felkéri dr. Schiffer elnök urat, hogy a 3. napirendi pontként szereplő Alapszabály módosításokat terjessze a Közgyűlés elé.

Dr. Schiffer János úr: Az Egyesületi törvény változása, valamint a kívánatos aktualizálások miatt az Alapszabályt módosítani kell. Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a kiküldött javaslatban vastag betűvel szerepelnek a módosítások. A törvényi kötelezettségeken kívül javaslatot tettünk az elnökség tagjainak 5 főre emelésére és egy Tanácsadó Testület létrehozására valamint a Therresienstadt tábor szerepeltetésére. A módosításokról egyenként adott tájékoztatást.
Dr. Révész Péter: Ezeknek a módosításoknak be kell kerülniük az új Alapszabályba, mert ezek nélkül a bíróság nem fogja elfogadni.
Juhász Béláné: Javasolja, hogy ne „tagozat” legyen, hanem „táborcsoport” elnevezés legyen, és osszuk két csoportra a táborcsoportokat: működő és nem működő táborcsoportokra.
Dr. Schiffer János: A táborcsoport elnevezést elfogadja. A csoportok felosztására tett javaslatot nem ezért erről szavazást kért.
Ez utóbbi javaslatra külön szavazott a közgyűlés az alábbiak szerint:

11 óra 15’: 5 fő egyesületi tag távozik – jelen van: 74 fő.

(Jelen van: 74 fő egyesületi tag)
3/a/2018. (XI.26.) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlés Juhász Béláné javaslatát, mely szerint osszák két csoportra a
táborcsoportokat: működő és nem működő táborcsoportokra, a közgyűlés
ELUTASÍTJA. Szavazati arány:
Igen: 25 fő (33,79 %) Nem: 42 fő (56,76%) Tartózkodott: 7 fő (9,0 %)

Ezt követően dr. Frischmann levezető elnök úr teljes egészében szavazásra bocsájtja a NÜB Egyesület módosított Alapszabályát:

(Jelen van: 74 fő egyesületi tag)
3/b/2018. (XI.26.) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlés dr. Schiffer János NÜB-Egyesület elnökének előterjesztésében az
Alapszabályt a korábban beterjesztett módosításokkal – kivéve a 3/b/2018. (XI.26.) sz.
közgyűlési határozatban foglaltakat – egyhangúlag elfogadja.
Szavazati arány:

Igen: 74 fő (100 %) Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő

11 óra 25’: 1 fő egyesületi tag távozik – jelen van 73 fő.

Dr. Frischmann levezető elnök úr beterjesztette javaslatát a háromtagú Szavazatszámláló Bizottság megválasztására a jelenlévő tagok közül (4. napirendi pont): Toldi Miklósné, Kerpen Miklós, Kovács Györgyné személyében. Szavazás.

(Jelen van: 73 fő egyesületi tag)
4/2018. (XI.26.) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlés a háromtagú Szavazatszámláló Bizottság tagjainak egyhangúan megválasztotta
Toldi Miklósnét, Kerpen Miklóst és Kovács Györgynét.
Szavazati arány:

Igen: 73 fő (100 %) Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő

Ezt követően az 5. napirendi pontnak megfelelően a Jelölő Bizottság (JB) elnöke beszámolt az előzetesen a tagság körében végzett több hetes munkájukról. Ennek alapján tette meg a JB együttes javaslatát NÜB Egyesület Elnökére, Elnökségére, a Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira, valamint a Tanácsadó Testület tagjaira. A jelöltek rövid bemutatása a közgyűlésnek – a Jelölő Lista jóváhagyása.
Levezető elnök feltette a kérdést, hogy van e más személyi javaslat. Megállapította, hogy senki nem jelentkezett.
Ezután a szavazás, ill. a választás módjának ismertetése, a Jelölő Lista kiosztása a tagság részére. Szavazás.

(Jelen van: 73 fő egyesületi tag)
5/2018. (XI.26.) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlés egyhangúan felvette a jelölteket a szavazó lapokra.
Szavazati arány:

Igen: 73 fő (100 %) Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő

Levezető elnök úr kérte, hogy amíg a szavazatok összeszámolása, a Szavazó Lapok ellenőrzése folyik, addig a közgyűlés tárgyalja meg a 7. napirendi pontot. Felkérte dr. Schiffer urat a napirendi pont ismertetésére.

Dr. Schiffer elnök úr kérte a közgyűlést, hogy a jelenleg érvényben lévő évi 2.000,- Ft-os tagdíjat emelje meg évi 3.000,- Ft-ra. Szavazás.

(Jelen van: 73 fő egyesületi tag)
7/2018. (XI.26.) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlés egyhangú döntésével az éves tagdíj összegét 2.000,- Ft-ról 3.000,- Ft-ra megemelte.
Szavazati arány:

Igen: 73 fő (100 %) Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő

11 óra 40’: 3 fő egyesületi tag távozik – jelen van 70 fő.

Toldi Miklósné Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti/kihirdeti a leadott szavazatokkal elért eredményeket. Ennek megfelelően a közgyűlés az alábbi döntést hozta:

(Jelen van: 70 fő egyesületi tag)
6/2018. (XI. 26.) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlés egyhangúlag választotta meg
a NÜB Egyesület elnökének………………………….. dr. Schiffer János urat,
a NÜB Egyesület elnökhelyetteseinek: ……………… dr. Frischmann Edgár urat,
Juhász Béláné úrhölgyet,
a NÜB Egyesület Felügyelő Bizottsága elnökének …..dr. Révész Péter urat
a NÜB Egyesület Felügyelő Bizottsága tagjának……. Gellért Gábor urat, valamint
a NÜB Egyesület Tanácsadó Testület tagjait a Jelölő Listának megfelelően.
Szavazati arány:
Igen: 70 fő (100 %) Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő.

A közgyűlés nagy többséggel választotta meg
a NÜB Egyesület elnökségi tagjának Misurné dr. Gerő Zsuzsa úrhölgyet,
Szavazati arány: Igen: 69 fő (98,57 %) Nem: 1 fő (1,43 %) Tartózkodott: 0 fő
a NÜB Egyesület elnökségi tagjának  Pozsgay Ferenc urat,
Szavazati arány: Igen: 68 fő (97,15 %) Nem: 2 fő (2,85 %) Tartózkodott: 0 fő
a NÜB Egyesület Felügyelő Bizottsága tagjának Borkuti Endre urat.
Szavazati arány: Igen: 68 fő (97,15 %) Nem: 2 fő (2,85 %) Tartózkodott: 0 fő

Dr. Frischmann levezető elnök úr felkéri Lantos Péterné úrhölgyet és Mlinszky Pál urat a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére, majd a közgyűlést berekesztette.

Kmf.

Lebovitsné dr. Kálmán Éva sk. Pozsgay Ferenc sk. Dr. Frischmann Edgár sk.
jkv. vezető jkv. vezető levezető elnök

Lantos Péterné sk. Mlinszky Pál sk.
jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő

Megjegyzés:
Az Állásfoglalást, az Alapszabály módosítást és a Jelölő Bizottság által javasolt személyek jegyzékét (Elnök, elnökhelyettesek, elnökségi tagok, Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a Tanácsadó Testület tagjai) a Meghívóval kiküldött mellékletekben foglaltak szerint lett elfogadva, ezért még egyszer nem küldtük meg.