Közgyűlési meghívó 2020

Írta: Super User on . Beküldve: Meghívók

az Alapszabály szerint a „NÜB” Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete közgyűlésétaz Alapszabály szerint a „NÜB” Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete közgyűlését 2020.auusztus 26-án szerdán 10.00 óra időpontra összehívom.Ha a meghirdetett időpontban – nem kellő számú megjelenés esetén – a közgyűlés nem határozatképes, akkor változatlan napirenddel 2019.szeptember.2-án szerdán 10.00 óraidőpontra megismételt közgyűlést hívok össze, amely a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.Közgyűlés helyszíne: 1054 Budapest, Tüköry u. 3. fszt. Üvegterem

Az alábbi napirendi pontok megtárgyalását javasoljuk:

1) A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők.

2) A NÜB Egyesület Felügyelő Bizottságának tájékoztatója az Egyesület 2019. évi gazdálkodásának jóváhagyásáról. Határozathozatal.

3) A NÜB Elnökének beszámolója az Egyesület tevékenységéről, a 2020. évi gazdálkodás tervezetéről. Határozathozatal.

4) Felügyelő bizottsági tag választása.

5) Tájékoztató a Sorsok Háza programjáról.

A közgyűlés csak a meghirdetett napirendi pontokban hozhat érvényes határozatot.