Meghívó 2017.11.06

Írta: Super User on . Beküldve: Meghívók

Kedves Tagtársam!

Az  Alapszabály szerint  a „NÜB”  Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete  éves közgyűlését

2017 november 6-án, 10.45 óra időpontra összehívom.

Nem kellő számú megjelenés esetén a megismételt közgyűlés időpontját ugyanezen, napon

11 órára tűzzük ki, amikor is a megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő

ügyekben a jelenlevő NÜB tagok számától függetlenül határozatképes.

Közgyűlés helyszíne: 1054 Budapest, Tüköry u. 3. fszt. Üvegterem

Az alábbi napirendi pontok megtárgyalását javasoljuk:
  • A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
  • Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének, illetve annak hitelesítésével megbízott két egyesületi tag megválasztása és az előterjesztett napirendi pontok elfogadása.
  • Tájékoztató az Egyesület legutóbbi közgyűlése óta elvégzett munkáról
Előadó: Schiffer János dr. elnök

  • A Felügyelő Bizottság tájékoztatója
Előadó: dr. Seress Marcell FB elnök

  • Előadás és beszélgetés Gerő András történésszel: Nácizmus és jelenidő
  • A közgyűlés berekesztése.
A közgyűlés csak a meghirdetett napirendi pontokban hozhat érvényes határozatot.

B u d a p e s t , 2017. október 20.

( dr. Schiffer János )

elnök