Meghívó tisztújító közgyűlésre 2018.11.19, -26

Írta: Super User on . Beküldve: Meghívók

A „NÜB”  Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete alapszabály szerinti tisztújító közgyűlését
2018. november 19.-én hétfőn 10.00 óra időpontra összehívom.

Amennyiben a meghirdetett időpontban a közgyűlés nem határozatképes, akkor változatlan napirenddel 2018. november 26.-án hétfőn 10.00 óráramegismételt közgyűlést hívok össze, amely a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.
Közgyűlés helyszíne: 1054 Budapest, Tüköry u. 3. fszt. Üvegterem

Az alábbi napirendi pontok megtárgyalását javasoljuk:

1) A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők.

2) A NÜB Egyesület elnökének beszámolója a legutóbbi közgyűlés (2018. május) óta végzett munkáról, valamint javaslat a Közgyűlés állásfoglalására. Az állásfoglalás elfogadása.

3) Az új Alapszabály tervezetének megtárgyalása, a módosítások elfogadása

4) Háromtagú szavazatszámláló bizottság megválasztása a jelenlévő tagok közül.

5) A Jelölő Bizottság (JB) elnökének beszámolója az előzetesen a tagság körében végzett munkájukról; a NÜB Egyesület Elnökére, Elnökségére, a Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira, valamint a Tanácsadó Testület tagjaira vonatkozó javaslatok megtétele, a jelöltek rövid bemutatása, esetleg új jelölt felvétele a listára. A választás, illetve a szavazás módjának ismertetése. Szavazás a jelölő listáról.

6) A NÜB Egyesület új Elnökségének, Felügyelő Bizottságának valamint a Tanácsadó Testület tagjainak megválasztása.A szavazás eredményének kihirdetése.      

7) Szavazás a tagdíjemelésről.

A közgyűlés csak a meghirdetett napirendi pontokban hozhat érvényes határozatot.

Megjegyzések a 6. napirendi ponthoz:
Bár dr. Schiffer János úr elnöki megbízatása csak 2019-ben járna le, az új elnökséggel való közös munka és együttműködés érdekében bejelenti lemondását és újraindulását az elnöki tisztségért.

B u d a p e s t, 2018. november 02.

Dr. Schiffer János                                                                                                             

elnök