Közgyűlési meghívó 2019.05.09.

Írta: Super User on . Beküldve: Meghívók

M E G H Í V Ó

az Alapszabály szerint a „NÜB” Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete elszámoló közgyűlését 

2019. május 09.-én csütörtökön 10:00 időpontra összehívom.

Ha a meghirdetett időpontban – nem kellő számú megjelenés miatt – a közgyűlés nem határozatképes, akkor változatlan napirenddel 2019. május 15.-én szerdán 10:00 időpontra megismételt közgyűlést hívok össze, amely a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.

Közgyűlés helyszíne: 1054 Budapest, Tüköry u. 3. fszt. Üvegterem
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalását javasoljuk:

 

1) A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők.

2) A NÜB Egyesület Felügyelő Bizottságának tájékoztatója az Egyesület 2018. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről. Az Egyesület 2018 évi tevékenységéről készített egyszerűsített éves beszámoló megtárgyalása. Határozathozatal a FB tájékoztatójáról és a beszámolóról.

3) A NÜB Elnökének beszámolója a 2018.november 26-i közgyűlése óta eltelt időszak egyesületi tevékenységéről a 2019. évi gazdálkodás tervezetéről. Határozathozatal.

4) Az Alapszabály módosítása a Fővárosi Törvényszék által kért hiánypótlás alapján.

A közgyűlés csak a meghirdetett napirendi pontokban hozhat érvényes határozatot.

( Dr. Schiffer János s.k. )

elnök